Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσε η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2018

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 (εισοδήματα από 01.01.2017 έως 31.12.2017) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Στεγαστικό επίδομα 2016/17 - Υποβολή δικαιολογητικών

Προκείμενου να διευκολυνθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεών τους για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2016/17, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση του ελέγχου των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες του ιδρύματος, έχει δημιουργηθεί στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/stegastiko1617 μια εφαρμογή για την εξ αποστάσεως υποβολής αυτών των δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν υποβάλει αίτηση για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος για το έτος 2016/17 και το σύστημα του υπουργείου τους ζητάει να καταθέσουν στο ίδρυμα συγκεκριμένα δικαιολογητικά να το πράξουν άμεσα μέσω της εφαρμογής στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/stegastiko1617

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκών ετών 2015/16 και πριν

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες των 4 πρώτων ετών για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και των 5 πρώτων ετών για τα τμήματα πενταετούς φοίτησης και συγκεκριμένα: όσοι είναι πρωτοετείς φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και από τους λοιπούς, όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους (2014/15)

Αρχικά, οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στη διεύθυνση:

https://merimna.aegean.gr/stegastiko

και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας της Μονάδας τους.

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS