Υποτροφία στέγασης ή ολοκλήρωσης σπουδών ακαδ. έτους 2018-19

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη των υποτροφιών και στις δύο ομάδες φοιτητών είναι:

1. Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξεταστική περίοδο, του Φεβρουαρίου 2019 και Ιουνίου 2019 (συνολικά τουλάχιστον οκτώ επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά έτος). Κατ΄ εξαίρεση στην δεύτερη ομάδα φοιτητών (δικαιούχοι υποτροφίας για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους) λιγότερα από τέσσερα (4) επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά εξεταστική επιτρέπουν την λήψη της υποτροφίας, μόνο στην περίπτωση που η εξεταστική οδηγεί και στη λήψη του πτυχίου.

2. Η μη λήψη οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας.

3. Η μη παροχή δωρεάν στέγασης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή άλλο Φορέα

Προθεσμία υποβολης αιτήσεων μεχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτησεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο παρακατω.

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσε η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρέαν στέγαση πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών είναι μέχρι και τη Δευτέρα 24 Σεπτέμβρη 2018.
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και οι πρωτοετείς ΥΔ θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αμέσως μετά την εγγραφή τους και την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2018

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS