Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα των 1.000€

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από 01.01.2017 οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχους δεν είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των αιτήσεων για την καταβολή του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος.

Αναμένουμε σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για τον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS