You are here

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ από το ΙΚΥ

Printer-friendly version

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ από το ΙΚΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής» 1ος κύκλος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 82871/Z1/23-5-2016 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Τεύχος Β/1506/26-5-2016 )

προκηρύσσει

Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων. Η δαπάνη για την κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η δαπάνη για την κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

https://www.iky.gr/images/prosklisi-espa-2014-2020-new.pdf

Η υποβολή της αίτησης γίνεται, μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 08 Ιουλίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ. Έως και την 15η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.

Περισσότερες Πληροφορίες στον Ιστότοπο: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014