You are here

Απόφαση Συγκλήτου - Διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης

Printer-friendly version

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 32/22.02.2018

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :

 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
 • Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α’),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195, τ. Α΄),
 • Την με αριθμ. Φ5/68535/Β3 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»,
 • Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη σχετικά με το θέμα, σε συνέχεια του από 15/02/2018 εγγράφου του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής της Κεντρικής Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,
 • Την απόφαση της υπ’ αρίθμ. 16/26.05.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου σχετικά με τη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της στην υπ’ αριθμ. 82(επαναληπτική)/06.10.2017/ θέμα 1.11 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου,

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα

αποφασίζει

και τροποποιεί την απόφαση της υπ’ αριθμ. 16/26.05.2016/θέμα 4.1 συνεδρίασης της Συγκλήτου που αφορά στη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Οι αιτήσεις για στέγαση κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας για κάθε κατηγορία αιτούντων.

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για δωρεάν στέγαση έχουν:

 • Ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.
 • Οι παραπάνω φοιτητές και φοιτήτριες που οι ίδιοι ή η οικογένεια τους δεν διαθέτουν ιδιόκτητη οικία ή έχουν την επικαρπία οικίας στην πόλη που εδρεύει η σχολή τους και σε απόσταση συντομότερη των 60 λεπτών, με τακτική συγκοινωνία, από αυτή και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 λεπτών, με τακτική συγκοινωνία, από την έδρα της σχολής τους.

Κατηγορίες Δικαιούχων Φοιτητών και Φοιτητριών:

 • Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες:

Όσοι διανύουν μέχρι και το Ν+4 εξάμηνο σπουδών τους, όπου Ν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες:

Όσοι διανύουν μέχρι και το Ν εξάμηνο σπουδών τους, όπου Ν ο ενδεικτικός αριθμός εξαμήνων φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτός ορίζεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του.

 • Υποψήφιοι Διδάκτορες:

Όσοι διανύουν μέχρι και το 4ο έτος σπουδών τους από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ημερομηνία ορισμού από την ΓΣΕΣ του Τμήματος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής).

Ποσόστωση κατηγοριών για Στέγαση:

Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης:

 •      90% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες εκ των οποίων:

 • 25% τουλάχιστον σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 15% τουλάχιστον σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 60% σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ετών

•      5% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες

•      5% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε υποψήφιους διδάκτορες.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου:

•       90% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες εκ των οποίων:

 • 25% τουλάχιστον σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 15% τουλάχιστον σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 60% σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών

•      5% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες

•      5% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε υποψήφιους διδάκτορες

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου:

•       85% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, εκ των οποίων:

 • 25% τουλάχιστον σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 15% τουλάχιστον σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 60% σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών

•      10% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες

•      5% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε υποψήφιους διδάκτορες.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου:

•       95% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες εκ των οποίων:

 • 25% τουλάχιστον σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 15% τουλάχιστον σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 60% σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών

•       5% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιους διδάκτορες.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου:

 • 100% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές και φοιτήτριες εκ των οποίων:
  • 25% τουλάχιστον σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
  • 15% τουλάχιστον σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
  • 60% σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου:

•       85% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, εκ των οποίων:

 • 25% τουλάχιστον σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 15% τουλάχιστον σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
 • 60% σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών

•      15% των διαθέσιμων κλινών δίνονται σε υποψήφιους διδάκτορες.

Διαδικασία μοριοδότησης

Αρχικά υπολογίζεται το Ετήσιο Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα βάσει του εκκαθαριστικού του τελευταίου φορολογικού έτους.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή και της φοιτήτριας, των γονέων τους και των ανήλικων αδελφών τους από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή και φοιτήτρια, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

Εισοδηματικό πλαφόν

 • Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες κάτω των 25 ετών, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1) πέραν του πρώτου.
 • Για έγγαμους φοιτητές και φοιτήτριες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1).
 • Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες 25 ετών και άνω, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000€

Μοριοδότηση

Εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), ή επιδόματα ανεργίας λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση μειωμένα κατά 50% εφόσον η φορολόγηση γίνεται βάσει πραγματικών εισοδημάτων και όχι τεκμαρτών

Στη συνέχεια υπολογίζονται τα μόρια που αντιστοιχούν βάσει του παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία

Μόρια

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΣΟΕ)

Σταθερή Τιμή – ΣΟΕ

Ανεργία γονέα εφόσον ο φοιτητής είναι κάτω των 25 ετών

2.000 μόρια για κάθε γονέα

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στο εκκαθαριστικό.

2.000 μόρια για κάθε τέκνο

Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75)

1.000 μόρια

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους

1.500 μόρια για κάθε αδελφό φοιτητή

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

3.000 μόρια

Απορφανισθέντες φοιτητές και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

Στεγάζονται δωρεάν κατά προτεραιότητα

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους

3.000 μόρια

 

Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ω. 3794/2009 (Α' 156)

Στεγάζονται δωρεάν κατά προτεραιότητα

 

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω

2.000 μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας

 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους

1.000 μόρια

Φοίτηση στο ν+1 έτος σπουδών

-750 μόρια

-15.000 μόρια από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής

Φοίτηση στο ν+2 έτος σπουδών

-1.000 μόρια

-15.000 μόρια από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής

 

Επιπροσθέτως, ο/η φοιτητής/τρια που διέμενε τα προηγούμενα 4 έτη (αντίστοιχα, 5 έτη στα Τμήματα Μηχανικών) στις φοιτητικές κατοικίες ή συνεργαζόμενα ξενοδοχεία και:

α) Έχει αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου εντός των 4 (αντίστοιχα, διπλώματος εντός των 5) ετών φοίτησης, πλην της πτυχιακής (αντίστοιχα, διπλωματικής) εργασίας

β) Ο βαθμός που έχει επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων που έχει αξιολογηθεί επιτυχώς εντός των 4 (αντίστοιχα, 5) ετών φοίτησης είναι μεγαλύτερος ή ίσος με οκτώ (8.0),

τοποθετείται πρώτος/πρώτη στη λίστα δικαιούχων και συνεχίζει να διαμένει και κατά τη διάρκεια ενός ακόμη ακαδημαϊκού έτους – ή λιγότερο, αν στο μεταξύ ολοκληρώσει τις σπουδές -  με στόχο την ολοκλήρωση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.

Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση για ν+1 και ν+2 έτη σπουδών για το έτος 2017-2018 και εφεξής, εκφράζει την - ήδη από πέρυσι - ομόφωνη βούληση της Συγκλήτου να υποστηρίζονται, κατά προτεραιότητα, οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται μέχρι έτος φοίτησης Ν.

Επιπλέον, η Σύγκλητος αποφασίζει, εν όψει του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, και εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να διερευνήσει νομικά τη δυνατότητα συναξιολόγησης, επιπλέον των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, και της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών στα μαθήματα, για  τη συνδυαστική κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά, για άσκηση δικαιώματος στέγασης.

Για κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα καταρτίζονται πίνακες ως εξής:

 • Πίνακας Α1 – Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών που δικαιούνται δωρεάν στέγαση, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Α2 – (Επιλαχόντες Προπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες) – Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών που έχουν αιτηθεί δωρεάν στέγαση και δεν ανήκουν στον πίνακα Α1, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Β1 – Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών που δικαιούνται δωρεάν στέγαση, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Β2 (Επιλαχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες) – Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών που έχουν αιτηθεί δωρεάν στέγαση και δεν ανήκουν στον πίνακα Β1, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
 • Πίνακας Γ1 – Υποψήφιων Διδακτόρων που δικαιούνται δωρεάν στέγαση, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Γ2 (Επιλαχόντες Υποψήφιοι Διδάκτορες) – Υποψηφίων Διδακτόρων που έχουν αιτηθεί δωρεάν στέγαση και δεν ανήκουν στον πίνακα Γ1, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου:

 • οι πίνακες Β1, Γ1 αντικαθίστανται από έναν πίνακα (με όνομα Β1) που περιέχει τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες και Υποψήφιους Διδάκτορες που δικαιούνται δωρεάν στέγαση και είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • οι πίνακες Β2, Γ2 αντικαθίστανται από έναν πίνακα (με όνομα Β2) που περιέχει τους επιλαχόντες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες και Υποψήφιους Διδάκτορες και είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Σύρου:

 • οι πίνακες Β1, Γ1 αντικαθίστανται από έναν πίνακα (με όνομα Β1) που περιέχει τους Υποψήφιους Διδάκτορες που δικαιούνται δωρεάν στέγαση και είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • οι πίνακες Β2, Γ2 αντικαθίστανται από έναν πίνακα (με όνομα Β2) που περιέχει τους επιλαχόντες Υποψήφιους Διδάκτορες και είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Λήμνου οι πίνακες Β1, Β2, Γ1 και Γ2 δεν δημιουργούνται.

Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες Πανεπιστημιακές Μονάδες, εκτός της Λήμνου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων (δικαιούχων/επιλαχόντων) τότε αυτές μεταφέρονται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες και αντίστροφα. Αν εξαντληθούν οι πίνακες δικαιούχων/επιλαχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και Υποψήφιων Διδακτόρων τότε οι κενές θέσεις μεταφέρονται στους Προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (δικαιούχων/επιλαχόντων) και Υποψήφιων διδακτόρων, τότε αυτές μεταφέρονται στους προπτυχιακούς Φοιτητές  και Φοιτήτριες και αντίστροφα.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων (δικαιούχων/επιλαχόντων) τότε αυτές μεταφέρονται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες και αντίστροφα. Αν εξαντληθούν οι πίνακες δικαιούχων/επιλαχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και Υποψήφιων Διδακτόρων τότε οι κενές θέσεις μεταφέρονται στους Προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και Υποψήφιων διδακτόρων (δικαιούχων/επιλαχόντων) τότε αυτές μεταφέρονται στους προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες και αντίστροφα. Όσον αφορά στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου καταρτίζεται ενιαίος πίνακας δικαιούχων και ενιαίος πίνακας επιλαχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και Υποψηφίων Διδακτόρων.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις Υποψήφιων διδακτόρων (δικαιούχων/επιλαχόντων) τότε αυτές μεταφέρονται στους προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες και αντίστροφα.

Οι παραπάνω πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων όλων των κύκλων σπουδών εγκρίνονται από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας και επικυρώνονται τελικώς από τη Σύγκλητο.

Σε περίπτωση που στους πίνακες δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται φοιτητές/φοιτήτριες που ήταν δικαιούχοι δωρεάν στέγασης στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και είχαν τοποθετηθεί σε δίκλινο δωμάτιο, εξαιρούνται της τοποθέτησής τους σε δίκλινο δωμάτιο και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μονόκλινο.

Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας είναι δυνατόν να προκρίνονται για δωρεάν στέγαση φοιτητές/τριες Ειδικών Περιπτώσεων και των τριών κύκλων σπουδών, σε ποσοστό μέχρι 10% των δικαιούχων, λαμβανομένου υπόψη του ανώτατου χρονικού ορίου που τίθεται από το Νόμο και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου για παροχή σε αυτούς/ες υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας. Στην σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον/την φοιτητή/τρια επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την Ειδική Περίπτωση

Τα αποτελέσματα δικαιούχων και επιλαχόντων δωρεάν στέγασης ανακοινώνονται:

 1. Με ανάρτηση των σχετικώνΠινάκων στηνιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητική Μέριμνας (https://studies.aegean.gr)
 2. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον/στην κάθε δικαιούχο/επιλαχόντα/ουσα

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραλάβουν τα δωμάτια τους μέσα σε μια εβδομάδα. Η άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας ή η άρνηση παραλαβής του δωματίου συνεπάγεται την διαγραφή του/της δικαιούχου από τους πίνακες δικαιούχων ή επιλαχόντων.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων είναι δυνατό να κατατεθούν, εντός μιας βδομάδας από την ανακοίνωση αυτών, γραπτώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο από το e-mail του Πανεπιστημίου) στα κατά τόπους Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας της αντίστοιχης Πανεπιστημιακή Μονάδα το οποίο προωθεί σχετική εισήγηση (θετική ή αρνητική) στη Σύγκλητο του Ιδρύματος για τελική έγκριση – επικύρωση.

Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης και τις λοιπές απαιτούμενες ενέργειες.

 

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης