You are here

20140110-Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας

Printer-friendly version
ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας»

Σχ.  Το υπ’ αρ Φ. 4736.53/2/ΑΣ 1292 διαβιβαστικό έγγραφο της Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την υπ’ αριθ. Ath/321/2/13 από 03.12.2013 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα, σχετικά με τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας, του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστιικών Σχέσεων (ICCR), στο Νέο Δελχί της Ινδίας, σε Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το Γενικό Πολιτιστικό Πλαίσιο Υποτροφιών {General Cultural Scholarship Scheme (GCSS)} για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές ή για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου, σε όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ινδίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το Συμβούλιο (ICCR) δεν κάνει δεκτές υποψηφιότητες για σπουδές στην Ιατρική/Οδοντιατρική/ Νοσηλευτική ή σε συναφή επιστημονικά πεδία.

Φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν προπτυχιακές σπουδές στην Μηχανική, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί υποχρεωτικά στο Λύκειο Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και να αναγράφεται αυτό και στον απολυτήριο τίτλο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για Διδακτορικό/Μεταδιδακτορικό Τίτλο ή για σπουδές στην Αρχιτεκτονική οφείλουν να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους περίληψη του προτεινόμενου αντικειμένου στον τομέα της έρευνάς τους.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν τομείς που έχουν σχέση με τον χώρο του θεάματος θα πρέπει να εσωκλείσουν video / audio κασέτες από ηχογραφημένες τους εκτελέσεις.

Καλύπτονται από την υποτροφία τα δίδακτρα, και λοιπά χρηματικά έξοδα, υποχρεωτικά για την παρακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου,. Έξοδα ωστόσο, που έχουν σχέση με εργαστήρια και αναλώσιμο υλικό εργαστηριακών μελετών στις θετικές επιστήμες, επιβαρύνουν τους υποτρόφους.

Δεν καλύπτονται τα αεροπορικά εισιτήρια.

Δεν προσφέρεται εγγύηση για δυνατότητα διαμονής των υποτρόφων σε φοιτητικές εστίες. Το ποσό που χορηγεί το Συμβούλιο ICCR για στέγη, επιτρέπει στους υποτρόφους την συγκατοίκηση με άλλους υποτρόφους σε μικρό διαμέρισμα. Οι υπότροφοι, με την άφιξή τους στη χώρα, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμο ορισμένο χρηματικό ποσό για την αντιμετώπιση των πρώτων τους εξόδων.

Πριν από την αναχώρησή τους για την Ινδία, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με Ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν νοσούν από AIDS. Ακόμα και στην Ινδία θα πρέπει να περνούν, περιοδικά, από εξετάσεις για AIDS. Οι Ινδικές αρχές επισημαίνουν ότι σε πιθανή περίπτωση θετική στον HIV, θα χρειασθεί να υπάρξει επαναπατρισμός χωρίς, δυστυχώς, αποζημίωση από το Συμβούλιο. Συστήνεται θερμά ο πρότερος της άφιξης στην Ινδία εμβολιασμός κατά του τυφοειδούς πυρετού και της χολέρας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 2014 στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα (Κλεάνθους 3, 106 74 Αθήνα) όπου μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7216481, 210 7216227, fax: 210 7235458, e-mail: hoc@indianembassy.gr (A’Γραμματέας Πρεσβείας κ. Somnath Halder).

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλάβει έξι (6) πλήρεις σειρές εγγράφων, όπου θα αναγράφεται το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τον κατάλογο Πανεπιστημίων/Ινστιτούτων της Ινδίας “University Handbook”, που είναι διαθέσιμο στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα πριν συμπληρώσουν το αντίστοιχο χωρίο της αίτησής τους.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα (όχι πρωτότυπα διότι δεν επιστρέφεται κανένα έγγραφο) μεταφρασμένα στην Αγγλική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πρόσφατη Βεβαίωση γνησιότητός τους από το εκπαιδευτικό Ίδρυμα που τους έχει εκδώσει.

Η Πρεσβεία της Ινδίας θα εξετάσει τις αιτήσεις και το επίπεδο των αιτούντων στην Αγγλική με εξέταση γνώσεων. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής.

Το Ινδικό Συμβούλιο Πολιτισμικών Σχέσεων (ICCR) δεν κάνει δεκτές αιτήσεις που αποστέλλονται απευθείας  από τους υποψήφιους ή από τις κατά τόπους Πρεσβείες στο Νέο Δελχί.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους που δεν έχουν ποτέ σπουδάσει στην Ινδία. Φοιτητές που έχουν παλαιότερα σπουδάσει με υποτροφία του ICCR τίθενται από το Συμβούλιο σε επόμενη σειρά.

Οι οδηγίες του Ινδικού Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης της Ινδίας ορίζουν ότι εάν οι υπότροφοι εισέλθουν στη χώρα χωρίς τον κατάλληλο τύπο Βίζας δεν θα γίνονται δεκτοί στη χώρα και θα επαναπατρίζονται, για να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στη Βίζα τους.

Οι σπουδαστές για βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές χρειάζονται Σπουδαστική Βίζα και οι υποψήφιοι για Διδακτορικό χρειάζονται Βίζα Ερευνητή. Όσοι φοιτητές ζητούν αποδοχή για το M.Phil και συναφή προγράμματα θα πρέπει να ζητήσουν Βίζα Ερευνητή και όχι Σπουδαστική Βίζα. Είναι σχεδόν αδύνατον να μετατραπεί μία Σπουδαστική Βίζα σε Βίζα Ερευνητή από τη στιγμή της εισόδου του φοιτητή στην Ινδία.

Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές στις σπουδές ή στο Πανεπιστήμιο, από τη στιγμή που έχει επικυρωθεί η αποδοχή του υποτρόφου από Ινδικό Συμβούλιο Πολιτισμικών Σχέσεων (ICCR)  και ο υπότροφος έχει φθάσει στη χώρα για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ινδία είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα και διαθέτουν δικά τους κριτήρια επιλογής, επομένως, η υποβολή και η προώθηση αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα δεν αποτελεί εγγύηση της αποδοχής τους από τα Πανεπιστήμια. Ούτε εξυπακούεται αυτόματα η χορήγηση της αιτούμενης υποτροφίας. Η υποτροφία χορηγείται μόνο όταν η αποδοχή της επικυρώνεται από το Ινδικό Συμβούλιο (ICCR).

Οι φοιτητές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, θα υποβάλλει αμέσως με την έναρξη των σπουδών τους στο Συμβούλιο (ICCR) Έγγραφο πιστοποίησης εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο και παρακολούθησης των μαθημάτων (JoiningReportoftheScholar) για τη χορήγηση της υποτροφίας τους. Η συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή των αρχών του πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.  Όλες οι σχετικές πληροφορίες, γενικές οδηγίες προς τους υποψηφίους, οι αιτήσεις και λοιπά αναγκαία έγγραφα προς συμπλήρωσιν μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://www.iccrindia.net/scholarshipschemes.html 

στον σύνδεσμο http://www.iccrindia.net/contact.html και http://www.iccrindia.net/announcements-2014.html